Zou de Cloud Blockchain kunnen versterken?

Blockchain, de technologie achter de bitcoin, is ontstaan vanuit één gedachte: de decentralisatie van geld. Zou de cloud, een technologie die juist vaak wordt ingezet vanuit de wens om te centraliseren, een concept als blockchain kunnen versterken? En zo ja, wat is dan de rol van traditionele cloud providers?

Blockchain & Cloud

Om deze vragen te kunnen beantwoorden eerst een definitie. Een blockchain is een gedistribueerd grootboek dat wordt onderhouden en beveiligd door een netwerk van computers. Iedere computer in de blockchain (de ketting van opeenvolgende transacties) heeft exact dezelfde kopie van het grootboek en samen beslissen ze welke transacties wel en niet in het grootboek worden opgenomen. Transacties in een blockchain netwerk zijn daardoor transparant en onveranderbaar.

Net zoals ongeveer een decennium geleden het geval was met de term cloud, staat blockchain op de top van de Gartner hype cycle, maar begrijpen slechts weinigen op dit moment de echte impact en waarde van deze technologie. En net zoals de cloud verschillende verschijningsvormen kent – SaaS, PaaS, IaaS – zo kan ook blockchain op verschillende manieren worden ingezet.

[clickToTweet tweet=”Een blockchain is een gedistribueerd grootboek dat wordt onderhouden en beveiligd door een netwerk van computers.” quote=”Een blockchain is een gedistribueerd grootboek dat wordt onderhouden en beveiligd door een netwerk van computers.”]

Open en gesloten blockchains

Op allerlei plekken buiten de financiële wereld ontdekten slimme techneuten dat ze blockchain ook kunnen inzetten om andere transacties dan financiële te decentraliseren. Zo onderzocht Radboudumc middels een pilot of blockchain kan worden ingezet als middel om de administraties van ziekenhuis en zorgverzekeraar beter op elkaar te laten aansluiten en de kans op registratiefouten te minimaliseren. Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde een blockchain om de data rond een transport te delen met de gemiddeld zo’n 20 tot 25 bedrijven die bij een transport betrokken zijn: verzender, ontvanger, transporteurs, douane, havenautoriteiten, stuwadoor, banken etc.

Het grote voordeel van een blockchain is dat een controlerende instantie of middleman overbodig wordt, want alle partijen die deelnemen aan de blockchain beschikken over dezelfde informatie. Bovendien delen zij die data real-time. Als het containerschip meldt dat het klaar ligt om te lossen, dan is dat direct bekend bij alle partijen die op dat moment in actie moeten komen.

[clickToTweet tweet=”Het grote voordeel van een blockchain is dat een controlerende instantie of middleman overbodig wordt.” quote=”Het grote voordeel van een blockchain is dat een controlerende instantie of middleman overbodig wordt.”]

Een blockchain kan gesloten zijn of open. Bij een open netwerk heb je geen permissie nodig van anderen om deel te nemen, net zoals je ook geen permissie nodig hebt om een internetaansluiting te nemen. Bij een gesloten blockchain is die toestemming van andere deelnemers wel nodig. Soms is vooraf het aantal deelnemers bekend. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis dat met zorgverzekeraars wil communiceren. Soms is bij de start nog niet duidelijk hoeveel partijen op termijn bij het blockchain netwerk zullen aanhaken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een zorgkantoor, een sociaal wijkteam van de gemeente en enkele zorgaanbieders via blockchain willen gaan communiceren over de geleverde zorg. In zo’n geval kan de gesloten blockchain op termijn uitgroeien tot een netwerk met honderden deelnemers.

Rol van de cloud: Enterprise Blockchain as a Service

Hoe meer deelnemers aan een blockchain en hoe meer transacties, hoe meer rekenkracht en opslagcapaciteit nodig is. Wie die capaciteit levert, is afhankelijk van het type blockchain. Bij een open blockchain zoals Bitcoin worden de transacties bijgehouden in een publiek logbestand. Degene die rekenkracht levert aan het netwerk, wordt daarvoor beloond met bitcoins. We noemen dit ook wel bitcoin mining, een digitale manier van goud delven. Bitcoin mining is onderhevig aan een moeilijkheidsgraad die toeneemt naarmate meer computers deelnemen aan het netwerk. Voor het maken van de berekeningen is steeds snellere en daarmee ook zeer gespecialiseerde hardware nodig. Er is een nieuw type cloudprovider opgestaan dat deze diensten levert.

Bij een gesloten blockchain speelt mining geen rol. Daar willen de aan de blockchain deelnemende partijen graag een blockchain-omgeving die volledig naar hun wensen is ingericht. Het liefst laten zij dat doen door een vertrouwde partij die verstand heeft van de benodigde technologie en die alle rompslomp op dit gebied uit handen kan nemen. Zo ontstaat een nieuwe dienst: Enterprise Blockchain as a Service (EBaaS). Door gebruik te maken van een dergelijke dienst kunnen de aan de blockchain deelnemende partijen zich richten op de informatie die zij via een blockchain delen en de technologie overlaten aan een specialist.

Zes drivers voor de cloud

Of u nu met samenwerkingspartners een eigen blockchain wilt opzetten, gebruik wilt gaan maken van Internet of Things of simpelweg IT-kosten wilt flexibiliseren, KPN Internedservices kan u op heel veel gebieden ondersteunen met clouddiensten, van IaaS tot EBaaS.

Benieuwd naar de zes drivers voor de hybrid cloud? Wij zetten ze voor u op een rij in onze whitepaper, download en lees ‘Cloud: hét model om snelle innovatie te faciliteren’ nu.