Blockchain: samenwerking is cruciaal

Blockchain is meer dan de technologie die gebruikt wordt voor de digitale munteenheid bitcoin. Welke kansen liggen er en waar staan we over tien jaar? Aan het woord is Douwe van de Ruit, Business Lead blockchain bij KPN.

Douwe van de Ruit - KPN - Blockchain

Dit is deel 2 van een tweeluik over blockchain. Het eerste deel gaat over de definitie en waarde van blockchain. Het gehele artikel verscheen eerder in onze Dedicated 12, het periodieke magazine van KPN Internedservices dat u gratis kunt lezen.

Blockchain: voorkom vastlopen met stakeholdership

Dankzij blockchain kunnen bedrijven optimaler samenwerken. “Maar zodra je op basis van oude methoden blockchain-projecten doet ga je vastlopen met je stakeholderships”, zegt Van de Ruit. “De techniek functioneert wel, maar wat is de verdeelsleutel: wie verliest en wie wint, wie is bereid te betalen en wie kan er betalen?

Volgens mij moeten we naar nieuwe bedrijfsmodellen toe waarbij je een soort multistakeholdership ondersteunt. Als jij degene bent wiens businessmodel onderuit gaat terwijl je wel een belangrijke speler in het hele proces bent, moet je misschien wel gewoon betaald krijgen. Hoe dan ook: de traditionele klant-leverancier relatie zal echt gaan veranderen.”

Nieuwe samenwerkingsverbanden dankzij blockchain

“We gaan naar andere samenwerkingsverbanden. Veel meer in ecosystemen dan traditionele ketenpartners”, stelt Van de Ruit.

“Want je gaat met een groep samenwerken om een bepaalde sterke positie in de markt te hebben. Zo kun je als groep kleinere bedrijven concurreren met de ‘giants’ en dat is natuurlijk heel interessant. Dat kan ook betekenen dat je meer gaat samenwerken met concurrenten. Zoiets zie je nu al bij de OV-chipkaart die sinds kort ook via je mobiel te gebruiken is. Hierin werken we met veel verschillende partners samen, zelfs met concurrenten. Zo’n multistakeholder-scenario gaan we steeds vaker zien. Als je echt impact wilt hebben in positieve zin in de maatschappij en een benefit wilt creëren voor je klanten, en dat is waar blockchain zeer geschikt voor is, dan moeten er nieuwe samenwerkingsverbanden komen. Concurrentie is dan eigenlijk geen goede definitie meer; iedereen is altijd partner, alleen is er altijd een bepaalde verdeling.”

Blockchain en the Internet of Things

Van de Ruit: “We zijn nu met een aantal pilots begonnen en met een tiental klanten in gesprek, bijvoorbeeld om te kijken of we stroperige processen kunnen verbeteren met blockchain. En we kijken naar dingen en robots die gaan deelnemen aan het economisch verkeer. Zoals de wasmachine die met internet is verbonden zodat je de status kunt opvragen, eenrichtingsverkeer wordt bi-directioneel. Misschien krijgt een wasmachine wel een ‘wallet’ om wasmiddel te bestellen als dat opraakt. Dingen worden slim, alsof het mensen zijn.”

“De autonomie van IoT-toepassingen, want daar hebben we het hier over, wordt steeds groter. Blockchain-technologie is nodig om dat op een betrouwbare manier te doen, zodat je altijd achteraf kunt kijken wat er nu eigenlijk gebeurd is. Wie is aansprakelijk als een ‘slimme’ wasmachine iets verkeerds doet?”

Samenwerking is cruciaal

“Ik verwacht dat je over 5-10 jaar niets meer hoort over blockchain, dan is de hype voorbij en zit het gewoon overal in”, meent Van de Ruit. “Het is dan misschien een protocol of het zit in software development kits, of beide, en de programmeur heeft dan gewoon de keuze tussen een traditionele database of een transactionele blockchain-database. Samenwerking is echter cruciaal. Hoe meer organisaties en bedrijven deelnemen, en dit kunnen dus zelfs concurrenten zijn, hoe gestroomlijnder het proces wordt en hoe hoger de waarde zal zijn.”

Blockchain-as-a-Service

KPN is als test gestart met Blockchain-as-a-Service. “Dat is eigenlijk een hosting-oplossing, een ‘blockchain fabriek’, die we kunnen aanbieden aan klanten en waarop wij oplossingen kunnen bouwen”, vertelt Douwe van de Ruit. “Het draait op Azure Stack van Microsoft, de dienst die via KPN Internedservices binnenkort live gaat. De rol van KPN is vooral om los van de techniek – die moet volwassen genoeg zijn – te kijken of het platform waterdicht is. We kijken met security services van KPN welke eisen je kunt stellen aan een blockchain-oplossing. Daarnaast zijn er nog aanvullende, niet-technische zaken die geregeld moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan governance en compliance, aan wet- en regelgeving; zijn er misschien nieuwe wetten nodig om dit soort ecosystemen te ondersteunen?”

Verder lezen

Dit is deel 2 van een tweeluik over blockchain. In het vorige artikel leest u meer over wat blockchain is en hoe dit waarde kan toevoegen. Het artikel is in zijn geheel te lezen in onze Dedicated 12, het periodieke magazine van KPN Internedservices dat u gratis kunt downloaden.