eHealth & IoT: data veilig in de Cloud (deel 1)

IT-innovaties in de gezondheidszorg zijn big business. Niet alleen multinationals als Microsoft en Google zetten hoog in op eHealth, ook overheden investeren flink in applicaties, data-security en het benodigde cloudplatform.

Eind vorig jaar nog kondigde minister Schippers aan 130 miljoen euro te willen investeren in technologieën voor de zorg. Hiermee wordt de totale investering in eHealth in Nederland in 2015 geschat op een half miljard euro. Hoe kunnen we eHealth veilig faciliteren?

ehealth-iot-cloud-blog

eHealth heeft de naam veel te kunnen verbeteren. Analisten zijn van mening dat de modernisering van IT-systemen, de overstap naar de cloud en de ontwikkeling van slimme apps zullen leiden tot een betere samenwerking tussen artsen en patiënten, meer data voor onder andere onderzoek en kostenbesparing. Het onderwerp roept echter ook belangrijke vragen op, zoals hoe je al deze samenwerkende online applicaties kunt faciliteren, en: hoe veilig is de verzamelde data nou eigenlijk?

In twee delen gaan wij in op IoT, de cloud en dataprotectie voor de zorg. In dit artikel kijken wij naar vernieuwing middels IoT, daarna gaan wij in het tweede artikel in op de veiligheid van gevoelige data. In beide artikelen speelt de cloud een grote rol.

IoT- en cloudadoptatie

Patiënten slaan steeds makkelijker informatie op in de cloud, variërend van onschuldige data over sportprestaties tot nauwkeurig bijgehouden informatie over de bloedsuikerspiegel van diabetici. In de daarvoor bestemde apps kunnen zij zelf gegevens bijhouden en hun persoonlijke gezondheid monitoren. Zij dragen als het ware hun medische dossier altijd bij zich in hun mobiele telefoon of een medisch device dat op het lichaam wordt gedragen.

Deze apps en devices worden steeds vaker aan elkaar gekoppeld. Zo ontstaat een wereldwijd netwerk waarin fysieke en virtuele apparaten zijn verbonden via het internet. Patiëntendata wordt op meerdere plekken gegenereerd en daarna door verschillende devices gebruikt voor steeds andere doeleinden. Het verbinden van verschillende devices en de manier waarop deze met elkaar communiceren, noemen we Internet of Things (IoT). De cloud speelt daarin een grote rol: het is het platform waar alle data wordt opgeslagen, waar de rekenkracht vandaan komt tijdens bewerkingen en is tevens de manier om data onderling te kunnen delen.

[clickToTweet tweet=”Zo ontstaat een wereldwijd netwerk waarin fysieke en virtuele apparaten zijn verbonden via het internet.” quote=”Zo ontstaat een wereldwijd netwerk waarin fysieke en virtuele apparaten zijn verbonden via het internet.”][/clickToTweet]

Doordat de patiënt zelf data verzamelt kan de arts zijn patiënten ook op afstand in de gaten (blijven) houden. Deze manier van werken maakt dat de arts efficiënter om kan gaan met zijn tijd. De arts kan zijn bevindingen opslaan in een remote patiënt management systeem en deze desgewenst koppelen met het device van de patiënt. Zo is de IoT-cirkel weer rond. De zorgvuldig bijgehouden informatie geeft houvast bij het stellen van de juiste diagnose of het doen van onderzoek.

IoT kiest voor hybrid cloud

Toch is de gezondheidszorg, in tegenstelling tot andere sectoren, terughoudend in de adoptie van dit soort IT-innovaties. Nog lang niet alle zorginstellingen stappen over op de cloud of integreren IoT in de dagelijkse werkwijze. De voornaamste reden is de onzekerheid over de veiligheid van gevoelige patiëntendata. Enige terughoudendheid is goed, we hebben het tenslotte over zeer gevoelige informatie die gedeeld wordt met derden.

IoT brengt alleen vernieuwing als de implementatie en koppeling van apps en devices goed gebeurt. Het is onverstandig om al dit soort oplossingen in eigen beheer te hebben, het cloudplatform zelf in te richten en tot slot zelf te sleutelen aan de benodigde koppelingen. Het is aan te raden een expert in de arm te nemen die een goed beveiligd cloudplatform inricht en dit 24×7 beheert.

Er zijn verschillende vormen van cloud computing. Wanneer we spreken over IoT, gevoelige data en vele applicaties is er echter maar één vorm die voldoet: de hybrid cloud. Hierin is het mogelijk de IT-infrastructuur zo in te richten dat omgevingen samenwerken in elke combinatie. Data staat veilig achter slot en grendel en applicaties en workloads draaien waar ze het best tot hun recht komen. Deze vorm van cloud computing wordt gekenmerkt door een flexibele werkwijze, hoge mate van beveiliging, schaalbaarheid, goede back-up en betrouwbare disaster recovery methodes. Allen kenmerken die goed passen bij de gevoelige data waarmee de gezondheidszorg dagelijks werkt.

Kiezen voor verandering

IoT verandert de zorg en de interactie tussen arts en patiënt. Het vraagt tegelijkertijd om vernieuwing van de bestaande IT-infrastructuur en andere IT-expertise. Wanneer de keuze om te vernieuwen is gemaakt, volgt automatisch een volgende vraag: hoe wordt patiëntendata veilig gesteld? Zoals gezegd kan IoT niet zonder de hybrid cloud en kunt u niet anders dan het IT-beheer uit handen geven. Juist daarover gaat deel twee: het beheren van gevoelige data in een optimaal beveiligde cloud-omgeving.

Wilt u meer weten? Ontvang dan deel twee van dit artikel vandaag nog in uw e-mail en laat uw e-mailadres achter.