Hoe selecteert u een hostingprovider?

Vergelijk tien willekeurige hosting- of cloudproviders en u leest zo veel verschillende technische termen, dat u bijna een compleet woordenboek kunt vullen. Elke provider belooft ook nog eens 100% uptime, de beste performance en een geweldige service. Toch liggen de kwaliteit en prijs van de dienstverlening soms mijlenver uit elkaar.

Wij snappen wel dat u de bomen door het bos niet meer ziet als het gaat om het selecteren van een provider. Daarom helpen we u in dit artikel om een beredeneerde keuze te maken voor een succesvolle transitie.
hostingprovider-selecteren-blog

Een gedegen onderbouwing

Aan welke provider u uw online platform toevertrouwt, is een belangrijke keuze. Uw provider moet er immers voor zorgen dat uw site altijd bereikbaar is en functioneert. Iets om goed over na te denken dus. Maar hoe gaat het in de praktijk vaak in organisaties? Er doet zich een incident voor op uw omgeving, waardoor downtime ontstaat, met omzetverlies of reputatieschade als resultaat. De organisatie schrikt: dit mag niet gebeuren! Hosting komt boven aan de agenda, er moet snel een andere oplossing komen. In de haast is er geen ruimte voor een gedegen onderbouwing van de nieuwe keuze. Op hoop van zegen gaat de organisatie met een nieuwe hostingprovider in zee. Een gemiste kans, want met een zorgvuldige keuze verzekert u zich van de dienstverlening die u nodig hebt.

Hosting en ondersteuning ineen

Heeft u behoefte aan meer dan alleen hosting? Dan kiest u voor managed hosting of managed services. ‘Managed hosting’ betekent dat de hostingprovider het technische beheer van de hostingomgeving verzorgt. Hij monitort bijvoorbeeld de server of updatet het besturingssysteem. Daarnaast zijn er nog legio andere diensten die deel kunnen uitmaken van de overeenkomst, zoals installatie en configuratie of het firewallbeheer. Deze laatste diensten vallen vaak onder de noemer ‘managed services’.

[clickToTweet tweet=”Heeft u behoefte aan meer dan alleen hosting? Dan kiest u voor managed hosting of managed services.” quote=”Heeft u behoefte aan meer dan alleen hosting? Dan kiest u voor managed hosting of managed services.”][/clickToTweet]

Maak duidelijke afspraken

Bij managed hosting en managed services neemt de provider de verantwoordelijkheid voor taken en werkzaamheden die moeten leiden tot een goed presterende hostingomgeving. Maar wat beide begrippen exact inhouden, is nergens eenduidig gedefinieerd. Het is daarom belangrijk om de verantwoordelijkheid voor deze diensten goed af te stemmen met de provider. Stel hierover negen kritische vragen:

1. Installatie & configuratie: wie verzorgt de set-up van een nieuwe server

Een nieuwe hostingoplossing kan alleen goed worden ontworpen, geïnstalleerd en geconfigureerd met een correcte onderbouwing. Voor een goede afstemming tussen de serverinfrastructuur en de applicatie moeten ook de installatie en configuratie van services als Apache, IIS of MySQL worden meegenomen in de onderbouwing.

2. Hoe is de monitoring geregeld?

Monitoring is zeer belangrijk om de beschikbaarheid en performance van de webomgeving te verzekeren. Er moet namelijk constant inzicht zijn in de prestaties van de webomgeving. Monitoring moet worden ingesteld voor elke server en elke service. Alarmeringen moeten zijn ingesteld op een niveau dat het mogelijk maakt om proactief in te grijpen als zich problemen dreigen voor te doen.

[clickToTweet tweet=”Monitoring is zeer belangrijk om de beschikbaarheid en performance van de webomgeving te verzekeren. ” quote=”Monitoring is zeer belangrijk om de beschikbaarheid en performance van de webomgeving te verzekeren. “][/clickToTweet]

3. Zijn veiligheid en prestaties gewaarborgd met tijdige security-updates?

Om de prestaties en veiligheid op te lange termijn te waarborgen, is het noodzakelijk dat alle security-updates van het besturingssysteem en geïnstalleerde services snel worden beoordeeld, ingepland en uitgevoerd.

4. Biedt de hostingprovider 24×7 support?

24×7 support lijkt vanzelfsprekend. Niets is vervelender dan een onbereikbare provider als zich een probleem voordoet buiten kantoortijd. Dit zorgt vaak voor spanningen, omdat er dan een risico is op langdurige downtime. Daarom is belangrijk dat de provider 24×7 bereikbaar is en dat u de contactgegevens altijd bij de hand hebt.

5. Incidentopvolging: hoe snel grijpt de hostingprovider in als de webomgeving onbereikbaar is?

Een belangrijk moment waarop de provider zijn toegevoegde waarde kan tonen, is met incidentopvolging. Als de webomgeving niet beschikbaar is voor de bezoeker, is het belangrijk dat er snel wordt ingegrepen. Er moeten duidelijke afspraken zijn over reactietijden en eventuele oplostijden. Wees u bewust van de impact die deze tijden kunnen hebben. Zijn deze tijden acceptabel en zijn deze 24x7x365 gegarandeerd? Het is namelijk nog al een verschil of de reactietijd 15 minuten, 1 uur, 2 uur of de volgende werkdag is.

6. Hoe is het security-management geregeld

Het waarborgen van een veilige hostingomgeving is een zeer belangrijke taak bij managed hosting. Het aspect ‘security’ is vaak onderbelicht, terwijl veiligheidsincidenten een grote impact hebben op de dienstverlening. Het onderwerp ‘security’ kan worden uitgewerkt in verschillende onderdelen:

  1. firewallmanagement: het correct instellen en beheren van de firewall;
  2. spamfilter & antivirus: veilig werken zonder het risico om spam en virussen binnen te halen;
  3. SSL-certificaten: gecodeerde communicatie met de webomgeving;
  4. DDoS-bescherming: snelle detectie en afwending van een DDoS-aanval.

7. Maakt de hostingprovider dagelijks een offsite back-up

Een dagelijkse offsite back-up zorgt ervoor dat bij onvoorziene fouten of uitval van de hostingomgeving de data bewaard blijven. Dat vereenvoudigt een doorstart.

8. Rapportage: hoe garandeert de hostingprovider dat de omgeving voldoet aan de eisen

Rapportages laten zien of de omgeving voldoet aan de vooraf gestelde eisen en signaleren eventuele tekortkomingen. Het is goed om af te spreken wie deze tekortkomingen onderzoekt en oplost, zeker als het tekortkomingen binnen de hostingomgeving betreft.

9. Zijn de afspraken over de service duidelijk vastgelegd in een service-level agreement (SLA)?

In een SLA wordt het afgesproken niveau van dienstverlening vastgelegd. Als de geleverde services niet voldoen aan de afgesproken kwaliteitseisen dan kunt u dit eenvoudig vaststellen. Het is ook mogelijk om boeteclausules te koppelen aan het niet halen van de kwaliteitseisen.

Het verschil tussen managed hosting en managed services

Veel managed-hostingproviders bieden in de praktijk alleen services aan rondom het updaten, monitoring, 24×7 support en eventueel incidentopvolging. Het is vraag of deze ondersteuning voldoende is. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de server geheugen tekortkomt? Monitoring zal dit aangeven: niet voldoende geheugen. Een veelgebruikte oplossing bij managed hosting is het toevoegen van extra resources, iets wat met de virtualisatietechnieken van vandaag eenvoudig is uit te voeren. Maar is dat wel de juiste oplossing? Om dat zeker te weten, moet u eerst de oorzaak van het probleem achterhalen. En daar wringt de schoen: een managed-hostingprovider signaleert alleen het probleem, maar stelt niet de waarom-vraag. Een managed-servicesprovider doet dat wel.

Een managed-servicesprovider heeft een belangrijke taak bij het constateren en oplossen van problemen. Hij denkt actief mee met de klant en zorgt ervoor dat de prestaties van de complete webomgeving altijd goed zijn. Daarnaast zorgt hij voor een goede onderbouwing van de keuzes. Hij onderzoekt waarom de server geheugen tekortkomt. Dat is belangrijk, want voor zulke problemen wilt u een definitieve oplossing, geen lapmiddel. De waarom-vraag is hier van levensbelang en deze vraag wordt alleen gesteld door een managed-servicesprovider.

[clickToTweet tweet=”Om een goede hostingprovider te kiezen, moet u kritische vragen stellen in het selectietraject. ” quote=”Om een goede hostingprovider te kiezen, moet u kritische vragen stellen in het selectietraject. “][/clickToTweet]

Waar kies jij voor?

Om een goede hostingprovider te kiezen, moet u kritische vragen stellen in het selectietraject. Welke diensten maken deel uit van de overeenkomst? De kennis die in jouw organisatie aanwezig is, speelt hierin een rol. Heeft u voldoende aan een hostingprovider die zaken signaleert, of zoekt u juist die extra ondersteuning? In dat laatste geval is managed services de beste keuze: wanneer er dan problemen ontstaan, heeft u gegarandeerd de gewenste ondersteuning en wordt u niet aan uw lot overgelaten.

Vraag daarom nu onze whitepaper ‘In 7 stappen succesvol naar de cloud‘ aan. Die helpt je om de juiste vragen te stellen en zo je keuze voor een hostingprovider goed te onderbouwen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Internedservices is specialist in het leveren van premium IT- en clouddiensten. Als aanbieder van oplossingen met een hoge toegevoegde (kennis)waarde zorgen wij ervoor dat webomgevingen altijd goed bereikbaar zijn voor de gebruiker. Onze uitgebreide dienstverlening zorgt ervoor dat u geen omkijken heeft naar de hostingtaken, zodat u uw kunt concentreren op uw corebusiness.

Wilt u eens vrijblijvend kijken of wij bij elkaar passen? Bel ons dan op 0299 – 476185 of stuur een e-mail naar sales@internedservices.nl of gebruik de onderstaand formulier, wij nemen dan contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.