Hybrid cloud en de voordelen voor ondernemers

De cloud krijgt veel aandacht in de media. Denk aan succesverhalen, stappenplannen of onderzoeksresultaten betreffende de adoptie en bekendheid van verschillende cloud modellen. Onlangs onderzocht het Amerikaanse Tech Pro Research de bekendheid van de Hybrid cloud. 93 procent van de ondervraagden bleek bekend met dit cloud model, een derde van deze groep is zelfs al overgestapt. Deze uitkomst is een hele geruststelling voor CIO’s die op dit moment overwegen over te stappen naar een hybride omgeving.

hybrid-cloud-knowhow

Wat heeft de Hybrid cloud u te bieden? Voor we kijken naar de voordelen, eerst een korte definitie van de drie meest gangbare cloud modellen.

Public Cloud

Het bekendste model is de Public cloud, op abonnementsbasis wordt hard- en/of software afgenomen. Vaak wordt een pay-per-use model gehanteerd, waarbij wordt afgerekend voor daadwerkelijk gebruik. Public cloud oplossingen zijn lange tijd met enige scepsis bekeken en riepen vragen op over de veiligheid (wie kan er bij mijn data?) en betrouwbaarheid (ben ik altijd bereikbaar?). Dat is tegenwoordig niet meer nodig. Met oplossingen als Microsoft Azure kunt u direct aan de slag zonder zorgen over veiligheid.

Private Cloud

Om de twijfels over veiligheid en betrouwbaarheid weg te nemen werden zogeheten Private clouds opgezet. Hierbij wordt de hardware door u aangeschaft en beheert op een locatie naar keuze, dat kan zijn uw kantorencomplex of een extern datacenter. Dit betekent een investering vooraf en vraagt veel van de IT-afdeling, om het platform te kunnen onderhouden dienen zij te allen tijde op de hoogte te zijn en te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Hybrid Cloud

De Hybrid cloud brengt het beste uit bovengenoemde cloud modellen bij elkaar. Gevoelige informatie, bepaalde softwarepakketten of complete systemen draaien op een private domein en worden slechts intern aangeboden. Overige oplossingen, die wel (wereldwijd) snel geserveerd moeten worden, maken gebruik van de Public cloud. Om beiden omgevingen met elkaar te laten communiceren worden Hybrid clouds opgezet.

De Hybrid Cloud wint terrein

Tech Pro Research heeft wereldwijd onderzocht in hoeverre de Hybrid cloud bekend, omarmd en reeds geïmplementeerd is. De uitkomst ondersteunt de CIO in zijn beslissing voor een Hybrid cloud oplossing. Het onderzoek geeft inzicht in:

 • De Hybrid cloud adoptie;
 • Welke verticals de Hybrid cloud overwegen;
 • De gemiddelde bedrijfsgrootte die de Hybrid cloud overweegt;
 • Wat de Hybrid cloud adoptie voorkomt of stimuleert;
 • De beleving van vs. het daadwerkelijke vertrouwen in de Hybrid cloud;
 • Overwegingen voor cloudleverancier.

Het onderzoek liet zien dat 93 procent van de ondervraagden bekend is met de term Hybrid cloud. In kleine organisaties was het concept vaker onbekend dan in grotere; bij organisaties met 1000+ medewerkers heeft slechts 7 procent niet eerder van de Hybrid cloud gehoord.

hybrid-cloud-familiarity

Deze bevindingen zijn niet zo verwonderlijk, het rapport zegt hierover: “Een hybride oplossing vraagt om reeds bestaande eigen hardware. Veel kleine organisaties vinden het waarschijnlijk gemakkelijker en bovenal kostenefficiënter om te vertrouwen op een oplossing in de Public cloud, in plaats van te investeren in eigen hardware.”

Implementatie van een hybride oplossing

Van de personen die reeds bekend zijn met de Hybrid cloud, heeft een derde ook al een hybride cloudoplossing geïmplementeerd. Voorts geeft 37 procent aan een Hybrid cloud te overwegen. Ongeveer 30 procent zegt geen plannen te hebben om deze technologie in te voeren. Deze gegevens komen overeen met andere onderzoeken van onder andere VMware en Microsoft.

hybrid-implementatie-evaluatie

Dat veel organisaties de Hybrid cloud overwegen blijkt uit de onderstaande tabel. Een interessante uitkomst van het onderzoek is dat er meer cloudleveranciers worden geëavalueerd en bekeken dan daadwerkelijk gebruikt. Duidelijk wordt dat Microsoft op beide gebieden de koploper is.

vendors-hybrid-cloud

Kansen voor ondernemers

Door de Public- en Private cloud te combineren, worden de voordelen in beide modellen optimaal benut en vormt de Hybrid cloud een haalbare oplossing voor veel ondernemers. Het model leunt minder zwaar op de kennis en kunde van eigen IT personeel en vraagt om minder investeringen vooraf. Het geeft ondernemers de kans om:

 • Flexibeler te opereren;
 • Te focussen op belangrijkere projecten;
 • De snelheid van ontwikkeling te verhogen;
 • Kosten te besparen.

Of een hybride cloudmodel ook voor u is weggelegd ligt uiteraard aan uw eigen organisatie. Is uw infrastructuur al cloud-ready en hoe zit het met (specialistische) applicaties? Deze vragen dient u allereerst te beantwoorden. Maar dat het hybride cloudmodel kansen biedt voor ondernemers, is inmiddels meer dan duidelijk.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.