Naar de Cloud: alles over het belang van testen

De cloud kent voor u weinig geheimen. U bent overtuigd van de vele voordelen zoals meer business agility, betalen naar gebruik en snellere toegang tot nieuwe technologie. Met het zetten van de juiste stappen zorgt u dat de transitie naar de cloud een succesvolle is. Een essentiele stap hierin is het testen van uw nieuwe cloud-omgeving.

belang-van-testen-nieuwe-cloud-omgeving-blog

Dit artikel is onderdeel van onze whitepaper: In 7 stappen succesvol naar de cloud. Eerder beschreven wij de eerste drie stappen in dit proces: het onderzoek, het selecteren van de juiste cloudleverancier en het ontwerpen van uw toekomstige cloud-omgeving. In dit artikel gaan we in op de vierde stap: het bouwen en testen van uw cloud-omgeving.

In de eerste stappen heeft u onderzoek verricht naar de wensen en (on)mogelijkheden binnen uw organisatie, zocht u de best passende cloudleverancier en kwam u samen tot een design van de nieuwe cloudomgeving. Het is nu tijd om de nieuwe omgeving uitgebreid te testen.

Geen omgeving is gelijk en geen project is hetzelfde. De stappen in ieder project naar een nieuwe omgeving komen doorgaans wel overeen. Nu u op het punt gekomen bent dat de blauwdruk voor de nieuwe omgeving is gedefinieerd en de PoC heeft bewezen dat de nieuwe setup werkt, zal de cloud-omgeving worden opgebouwd. In deze periode werkt u nauw samen met de cloudleverancier en eventuele externe leveranciers. Het is verstandig om binnen uw organisatie een project manager te selecteren. De cloudleverancier zorgt eveneens voor een primair aanspreekpunt, vaak de delivery manager genoemd.

Inrichten van de nieuwe omgeving

De cloudleverancier start met de inrichting van eventueel benodigde (eigen) hardware in het datacenter en richt deze daarna in met benodigde besturingssystemen, applicaties en data. Ook zal hij, indien gewenst, diensten uit de public cloud aanvragen en deze verwerken in de op te leveren omgeving. De eerder opgestelde blauwdruk dient als handleiding tijdens het bouwen van uw cloud-omgeving.

Alles draait nu nog in een speciaal daarvoor opgezette (test-)omgeving. Uw werkzaamheden gaan gewoon door terwijl het team de kans krijgt uw nieuwe omgeving uitgebreid te testen.

Uitgebreid testen

Zodra de nieuwe omgeving is ingericht kan een samengesteld “testteam” starten met testen. In deze omgeving kan zowel technisch als functioneel worden getest. Na afloop worden de resultaten doorgegeven aan het ontwikkelteam. Wanneer de omgeving reageert als gewenst kijken ook uw medewerkers mee in de nieuwe omgeving. U kunt nu eventueel benodigde aanpassingen aan uw cloudleverancier voorstellen. Iedere nieuwe wijziging wordt gedocumenteerd in de originele blauwdruk die eerder al is opgesteld.

Het testproces is van onschatbare waarde, zeker in een hybrid cloud-omgeving waar veel maatwerk aan te pas komt. Het is verstandig om in deze fase zoveel mogelijk te beoordelen. Hoe verder het ontwerp- en ontwikkelproces is gevorderd, hoe duurder het is om gemaakte fouten te herstellen. De acceptatie binnen uw organisatie zal ook soepeler verlopen wanneer de nieuwe omgeving volledig naar wens wordt opgeleverd.

De nieuwe cloud-omgeving accepteren

Is alles naar wens en zijn alle stappen gedocumenteerd? Dan volgt de acceptatiefase, de omgeving wordt klaargemaakt voor een productieomgeving. Ook nu komt de blauwdruk weer van pas. Tijdens de livegang wordt dezelfde procedure gevolgd als tijdens het opbouwen van de omgeving in de testfase.

In deze fase wordt een periode ingelast om te controleren of de oplevering voldoet aan alle van tevoren afgesproken technische specificaties. Eventuele onvolkomenheden kunnen nu nog door de leverancier worden opgelost.

Investeer in een hechte relatie

Nu uw cloud-omgeving uitvoerig is getest en beide partijen formeel akkoord zijn met het resultaat zal deze spoedig worden opgeleverd. Maar is deze dan ook af? De cloud-omgeving is eigenlijk nooit af. Technologie verandert snel en u zult uw wensen gaandeweg aanpassen.

Ook na afloop moet het projectteam elkaar dus nog steeds weten te vinden. Loopt alles nog naar wens, is er meer training nodig, zijn er nieuwe updates of moet er iets worden aangepast? Laat het elkaar tijdig weten en investeer in de relatie.

In 7 stappen succesvol naar de cloud

Binnenkort leest u meer over de vijfde stap van de transitie naar de cloud: de oplevering en het gebruik van de nieuwe omgeving. Wilt u direct een compleet inzicht in de 7 stappen die nodig zijn voor een succesvolle transitie naar de cloud? Vraag dan onze gratis whitepaper ‘In 7 stappen succesvol naar de cloud’ aan.

Vul hieronder uw gegevens in en u ontvangt ‘m direct in uw mailbox.

We beantwoorden graag al uw vragen en begeleiden u bij de stappen die u moet zetten voor een succesvolle transitie naar de cloud. Laat uw gegevens achter voor een gratis adviesgesprek inclusief cloudscan.