Blockchain: nieuwe samenwerkingsverbanden

Blockchain is vooral bekend geworden als de onderliggende technologie van de digitale munteenheid bitcoin. Maar wat is blockchain nu precies en wat kun je ermee? We vragen het aan Douwe van de Ruit, Business Lead blockchain bij KPN.

Blockchain

Dit is deel 1 van een tweeluik over blockchain. Het artikel verscheen in zijn geheel in onze Dedicated 12, het periodieke magazine van KPN Internedservices dat u gratis kunt lezen.

Wat is blockchain?

Blockchain is in de basis een gegevensstructuur voor het maken van een grootboek voor digitale transacties, niet in het bezit van één provider maar gedeeld in een gedistribueerd netwerk van computers. Het resultaat: een open, transparant en verifieerbaar systeem. Van de Ruit: “Het is vooral belangrijk dat het een platform is zonder één enkele partij die dat reguleert. Het is een netwerk van nodes die allemaal een vergelijkbare rol hebben en daarmee een gedistribueerde applicatie kunnen hosten.” Blockchain is snel, veilig en omdat er minder tussenpersonen bij betrokken zijn ook goedkoper. “Initiële inschattingen zijn dat je ongeveer 50% kunt besparen”, aldus Van de Ruit. “Blockchain wordt niet voor niets de grootste revolutie sinds de uitvinding van het internet genoemd.”

[clickToTweet tweet=”“Blockchain wordt niet voor niets de grootste revolutie sinds de uitvinding van het internet genoemd.”” quote=”“Blockchain wordt niet voor niets de grootste revolutie sinds de uitvinding van het internet genoemd.””]

Profijt van blockchain: alles van waarde

Sinds de introductie van bitcoin is er veel belangstelling vanuit de bancaire wereld voor de technologie die bitcoin mogelijk maakt. Ook buiten deze sector groeit de aandacht voor de blockchain-technologie.

Philips Healthcare heeft vorig jaar een ‘blockchain lab’ opgericht. Ook binnen enkele Nederlandse gemeenten worden pilots gedraaid met blockchain. DJ Hardwell gebruikt de technologie om het beheren van muziekrechten en het betalen van royalty’s sneller en soepeler te laten verlopen.

Van de Ruit: “Alles wat van enige waarde is, zoals geld, eigendom, rechten als onder andere copyright of intellectual property maar ook bijvoorbeeld persoonsgegevens, kan profijt hebben van blockchain. Overal waar je meerdere partijen hebt die deze vormen van waarde aan elkaar willen overdragen of daarin aanpassingen willen doen, kan in principe gebruik worden gemaakt van blockchain-technologie. Bijvoorbeeld om dingen die ze nu met een trusted third party (TTP) doen veel optimaler te kunnen uitvoeren.”

Blockchain: Vertrouwen

”Als je meerdere partijen hebt die elkaar niet kunnen vertrouwen en die zaken willen doen met elkaar zou je daar met een gerust hart blockchain-technologie voor kunnen inzetten.”

Van de Ruit geeft een voorbeeld: “Als je een appel aan iemand anders geeft is er geen discussie over wie de nieuwe eigenaar is. Je bent getuige van de transactie, het is een waardeoverdracht. Als je dat digitaal doet krijg je een plaatje van een appel dat gekopieerd kan worden of gescand, je hebt dan een ‘double spam’ probleem (in de bankwereld een bekend fenomeen). Als je die waardeoverdracht laat plaatsvinden in een blockchain kun je uitsluitend dingen toevoegen.”

“Een transactie is altijd een mutatie op een voorgaande transactie, je hebt alle eerdere transacties nodig om een nieuwe transactie te kunnen maken. Het is onweerlegbaar en transparant, iedereen is getuige van de transactie zonder dat dit bij wijze van spreken ‘stiekem’ twee keer gebeurt. Je gaat van vertrouwen in elkaar naar vertrouwen in een systeem. Het is disruptief op bestaande dienstverlening en biedt de mogelijkheid om decentraal de applicaties te ondersteunen; je hebt nog wel de cloud nodig maar je hoeft niet meer het vertrouwen te hebben in slechts één partij.”

Verder lezen

Dit is deel 1 van een tweeluik over blockchain. In het volgende artikel leest u meer over blockchain en multistakeholdership, Internet of Things (IoT), het belang van samenwerking en Blockchain-as-a-Service. Het artikel is in zijn geheel te lezen in onze Dedicated 12, het periodieke magazine van KPN Internedservices dat u gratis kunt downloaden.