Voorbereiden op 2017: geef cybercrime geen kans [+whitepaper]

In een hyper connected wereld wordt data steeds meer waard.

Denk aan persoonsgegevens, financiële gegevens, medische gegevens of gevoelige bedrijfsinformatie. Nu alles digitaal is en gevoelige informatie met steeds meer devices opgevraagd kan worden, nemen de kwetsbaarheden evenredig toe.

Cybercriminelen weten dit ook: al enkele jaren is een trend zichtbaar waarbij criminaliteit zich verplaatst naar de digitale wereld. Maar waar we in de fysieke wereld organisaties als politie en justitie hebben om dit te bestrijden, is het op het internet nog grotendeels ieder voor zich.

Cybersecurity

Cybercrime wordt vaak niet opgemerkt

Cybercrime is geen zichtbare vorm van criminaliteit. Soms blijft maanden onopgemerkt dat waardevolle data van systemen is gestolen. Een bijkomstigheid van deze geruisloosheid van cybercrime is dat veel organisaties er niet erg alert op zijn. En dat betekent vaak ook dat zij zich veilig wanen wanneer zij dit niet zijn.

De risico’s van deze ‘blissful unawareness’ zijn groot. Naast de diefstal van gevoelige informatie en de financiële schade die dit tot gevolg kan hebben, kunnen organisaties forse reputatieschade oplopen, zeker als het om gestolen persoonsgegevens gaat. Zowel de Nederlandse overheid als de EU stellen de laatste jaren steeds meer en strengere regelgeving op om onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens tegen te gaan. De Autoriteit Persoonsgegevens, die belast is met het handhaven van de naleving van privacywetgeving, kan forse boetes opleggen als onverhoopt persoonsgegevens op straat komen te liggen door een hack.

Weet waartegen u zich moet wapenen

Hoog tijd dus om u voor te bereiden. De vraag die dan als eerste rijst is: waarop? Cybercrime kent vele vormen. Spear phising is bijvoorbeeld een vorm van cybercrime waarbij uw medewerkers met niet van echt te onderscheiden en gepersonaliseerde mails verleid kunnen worden om inloggegevens te verstrekken van kritieke systemen. Een andere vorm van cybercrime zijn zogenaamde Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen die tot slechte bereikbaarheid van uw website of digitale services kunnen leiden. De verwachting is dat dit soort aanvallen de komende jaren fors in omvang en frequentie zal toenemen, mede door de opkomst van het (tot nu toe slecht beveiligde) Internet of Things.

Het is niet eenvoudig om in dit complexe dreigingslandschap effectieve maatregelen te nemen. Er zijn een aantal zaken die u kunt regelen om uw cybersecurity goed te organiseren. Samenwerking, het creëren van bewustzijn onder medewerkers en kennis van zaken zijn bijvoorbeeld essentieel.

Naar een effectief cybersecurity beleid

Wilt u weten waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van een effectief cybersecurity beleid dat voldoet aan de eisen van een hyper connected wereld? Lees dan onze whitepaper Insiders guide to cybersecurity: Wat is de impact van cybercrime op uw organisatie?. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop cybercriminelen te werk gaan zodat u weet waarop u zich moet voorbereiden in de digitale wapenwedloop.

Download nu de Cybersecurity whitepaper