Statement Internedservices

Ons hebben enkele vragen bereikt inzake de naamsgelijkenis van onze onderneming met de extremistische groepering IS (Islamic State).

Wat ons betreft geheel ten overvloede benadrukken wij hierbij dat wij op generlei wijze geassocieerd wensen te worden met deze of welke andere extremistische groepering dan ook en distantiëren ons hiervan uitdrukkelijk.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.