Transport en logistiek staan met de cloud nooit meer stil

De transport- en logistieksector staat voor stiptheid, timing en betrouwbaarheid.

Dat betekent dat planningen altijd up-to-date moeten zijn, magazijnvoorraden op peil worden gehouden en dat te allen tijde de locaties, routes en aankomsttijden van goederen beschikbaar moeten zijn. En dat op iedere gewenste locatie, op ieder gewenst device.

Dat is nogal een uitdaging, om het zacht uit te drukken. Gelukkig zijn er IT-oplossingen die hierbij kunnen ondersteunen en zelfs het verschil kunnen maken.

Cloud voor Transport & Logistiek

IT is al lange tijd een belangrijke factor in het stroomlijnen van deze processen en is voor de transportsector een flinke verrijking van het businessmodel. Met marges die onder druk staan en een stevige concurrentie, moeten juist op dit vlak snel grote stappen worden gemaakt om ook in de toekomst concurrerend te blijven. IT is niet langer een faciliteit, maar een business enabler. En dat betekent dat het de rol krijgt van utility: het moet net als elektriciteit en water uit de kraan altijd beschikbaar zijn zodat de transportsector nooit stil staat. 24/7 beschikbaarheid is geen luxe, maar een noodzakelijkheid. Hoe zorgt u hiervoor? Dat begint met het zetten van de eerste stap naar de cloud.

De cloud biedt de flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid die nodig is om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Steeds meer bedrijven in de transport- en logistieksector maken daarom de overstap naar de cloud. Aangezien uitval van IT-systemen in de hele keten voor problemen zorgt, is een maximale beschikbaarheid een basisvoorwaarde die vanuit de cloud eenvoudiger gerealiseerd kan worden dan met eigen IT.

Het centraliseren van verschillende IT-oplossingen in de cloud zorgt ervoor dat nieuwe mogelijkheden voor het delen van informatie worden gerealiseerd. Op die manier zijn alle schakels in de keten voortdurend op de hoogte van de actuele stand van zaken, of het nu om uw leverancier, uw planner of uw klant gaat. Door IT en applicaties onder te brengen in de cloud, kunnen dus niet alleen kosten worden bespaard, maar kan ook de dienstverlening naar een volgend niveau worden gebracht.

Just in time wordt always on time

Regelmatig is in de media te lezen dat distributiecentra last hebben van IT-storingen waardoor het logistieke proces ernstig verstoord raakt. Zeker als volgens het Just in time principe gewerkt wordt, zal een storing al snel voor problemen zorgen omdat de voorraadbeheersing niet meer real time kan worden bijgewerkt. Het gevolg laat zich raden: lege schappen, verstoorde productieprocessen en in het ergste geval, boze klanten.

IT-systemen die altijd online moeten zijn omdat bedrijfsprocessen anders stil komen te liggen, kunnen een zwakke schakel vormen. Het is immers niet altijd eenvoudig om de juiste maatregelen te nemen en sommige oorzaken van storingen zoals stroomuitval liggen buiten de invloedssfeer van een organisatie.

Cloudoplossingen voor de transport- en logistieksector zijn geoptimaliseerd om deze risico’s af te dekken. De datacenters waarin cloudoplossingen gehuisvest zijn, beschikken over noodstroomvoorzieningen. Daarnaast kunnen zowel verbindingen als cloudoplossingen dubbel (redundant) uitgevoerd worden, zodat het ene systeem het kan overnemen als het andere systeem een storing ervaart. Zo wordt just in time always on time.

In de nabije toekomst zullen met de cloud, Internet of Things (IoT) en Big Data het logistieke proces accurater en efficiënter worden georganiseerd. IoT maakt real time tracking van goederen of parcels mogelijk of kan ingezet worden om de slijtage van onderdelen van transporteenheden te monitoren.

Met Big Data analyses worden inzichten verkregen in optimale routering en, brandstofverbruik, of kunnen maatregelen worden genomen om de veiligheid onderweg te vergroten. Predictive analytics kan ingezet worden om piekbelastingen te voorspellen en daar op in te spelen. Slimme cloudoplossingen zorgen ervoor dat data informatie wordt, terwijl tegelijkertijd de processen in bijvoorbeeld warehouses worden geoptimaliseerd.

De cloud biedt daarmee niet alleen de zekerheid dat uw logistieke proces niet verstoord wordt: de juiste cloud serviceprovider zal met u meedenken over hoe u uw processen kunt optimaliseren en uw businessmodel bestendig kunt maken voor de toekomst.

Cloudscan

Bent u benieuwd welke voordelen de cloud uw organisatie te bieden heeft? Wij geven u graag vrijblijvend advies middels onze cloudscan. Wanneer u hieronder uw gegevens invoert, nemen wij op een voor u geschikt moment contact met u op.