Factuuruitleg

  • Wat verandert er op uw factuur

    Op deze pagina vindt u een korte uitleg over de facturen van KPN Internedservices. Ten opzichte van de facturatie zoals u gewend was, zijn er een aantal wijzigingen. Als gevolg van de overgang naar de systemen van Internedservices is de lay-out van de factuur en de factuurperiode van de diensten gewijzigd. De door u afgenomen diensten en de tariefstelling zijn gelijk gebleven.

    • Facturatieperioden betreffen altijd gehele kalendermaanden of een veelvoud daarvan
    • Mogelijk worden eventuele kortingen niet meer op de factuur vermeld maar meteen in het tarief van het product verwerkt
    • Enkele producten hebben een nieuwe naam gekregen.

Uw nieuwe factuur van Internedservices

20170403-factuur-opbouw-klanten

Facturatieperioden betreffen altijd gehele kalendermaanden of een veelvoud daarvan

De factuurperiode is gewijzigd naar kalendermaanden. Hierbij verandert er uiteraard niets aan uw contractstermijn. Wel kan het zijn dat er door deze overgang eenmalig het resterend deel van de lopende maand tegelijk met de volgende kalendermaand wordt gefactureerd.

Voorbeeld 1 jaarfacturatie:

Voorheen zou u bijvoorbeeld voor een jaar een factuur ontvangen voor de periode 12 december 2014 t/m 11 december 2015. De prijs per jaar voor dit product is EUR 120,- De eerste Internedservices factuur zal dan de volgende 2 regels bevatten:

Op regel 1 wordt de periode aangevuld naar een hele kalendermaand. Op regel 2 is de volledige facturatieperiode te zien. Hiermee is uw facturatieperiode gelijk getrokken aan kalendermaanden. Dit heeft geen invloed op uw contract einddatum, deze blijft zoals u eerder heeft afgesproken.

Voorbeeld 2 maandfacturatie:

Voorheen zou u bijvoorbeeld voor een maand een factuur ontvangen voor de periode 24 december 2014 t/m 23 januari 2015. De prijs per maand voor dit product is EUR 300,- De eerste Internedservices factuur zal dan de volgende 2 regels bevatten:

Op regel 1 wordt de periode aangevuld naar een hele kalendermaand. Op regel 2 is de volledige facturatieperiode te zien. Hiermee is uw facturatieperiode gelijk getrokken aan kalendermaanden. Dit heeft geen invloed op uw contract einddatum, deze blijft zoals u eerder heeft afgesproken.