DNS beheren: welke optie kies ik?

De DNS van een domeinnaam kan gezien worden als een telefoonboek. In de DNS wordt bijvoorbeeld aangegeven naar welke website een domeinnaam dient te verwijzen en op welke server de mail moet worden afgeleverd. Omdat het internet werkt met zogeheten IP-adressen, en omdat deze ingewikkelde reeksen getallen lastig te onthouden zijn, worden domeinnamen gebruikt die middels DNS worden vertaald naar een IP-adres. Meer informatie is onder andere te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

DE DNS BEHEREN: WAT ZIJN A RECORDS?

Het A record is een van de belangrijkste type records in het DNS-systeem. A records vertalen hostnames naar een IP-adres. Het is mogelijk om op een domeinnaam verschillende subdomeinen aan te maken die elk een ander IP-adres toegewezen krijgen. Dit is hoe een A record bij u er uitziet.

dns-a-record

Hier ziet u dat de hostnaam : www.ishelpdesk.net doorverwezen wordt naar 82.201.35.23 maar u zou hier ook een ander IP-adres kunnen opgeven waardoor www.ishelpdesk.net naar een ander domein zou verwijzen. De meest voorkomende wijzigingen betreffen het aanmaken van subdomeinen of het verwijzen naar een website op een andere locatie.

WAT ZIJN CNAME RECORDS?

CNAME records zijn records die doorwijzen naar andere DNS-records van domeinnamen, meestal van andere domeinnamen maar soms naar een record van dezelfde domeinnaam. Dit is hoe een CNAME record bij u er uitziet.

dns-cname-record

Hier ziet u dat op het domein ishelpdesk.net, de mail wordt door verwezen naar mail.werkonline.nu maar bij de FTP wordt er doorverwezen naar het eigen domein.

WAT ZIJN MX RECORDS?

Een MX record(s) is een type record dat bepaalt op welke e-mailserver de email van een domain wordt afgeleverd.  Als er een mail verstuurd wordt naar een domein, bijvoorbeeld @testbedrijf1.nl dan geeft de DNS van Testbedrijf1.nl een lijst met MX records waaruit uitgelezen kan worden naar welke mailserver de e-mail afgeleverd moet worden.

Het is mogelijk om meerdere MX records te hebben met elk een andere prioriteit. De cijfers achter het MX record bepalen de prioriteit van het record. Hoe lager het cijfer hoe hoger de prioriteit.

Als er 3 records zijn (bijvoorbeeld 10, 20, 30) dan zal de mail eerst bij 10 afgeleverd proberen te worden. Lukt dat niet dan gaat hij door naar het eerstvolgende nummer, 20, lukt dat niet dan gaat hij naar 30 enzovoorts. Totdat de e-mail afgeleverd wordt. Kan de e-mail nergens worden afgeleverd dan wordt deze teruggestuurd naar de verzender.

U kunt ook meerdere MX records op dezelfde prioriteit zetten, dan probeert hij eerst alle servers van de hoogste prioriteit af te gaan voor hij verder gaat naar een lagere prioriteit. U kunt zelf de mailserver waar de mail afgeleverd wordt invoeren en de prioriteit van de mailserver instellen bij meerdere records.

WAT ZIJN SRV RECORDS?

Een SRV record is een record in de DNS dat kan achterhalen welke server een bepaalde service levert voor het domein. Hieronder een voorbeeld wat er zou komen te staan.

dns-srv-record

  • Bij hostnaam vult u het volgende in: _uwservernaam._protocol
  • Bij Pref vult u het volgende in: 100 (Pref = prioriteit)
  • Bij address vult u het volgende in: Weight (1), daarna de poort waarop uw server berijkbaar is, Daarna de target (De hostnaam van de server die de service biedt) dat ziet er zo uit: 1 Poort Hostnaam
  • Bij het voorbeeld hierboven is het dus : _sipfederationtls._tcp 1 5061 sipfed.online.lync.com
  • Let op de spatie tussen de verschillende instellingen.

TTL (Time To Live)

De TTL (Time to live) is de tijd dat een DNS-server de zonefile vasthoudt.  Na afloop wordt de data van de server verwijderd en zal deze opnieuw opgevraagd worden bij onze server. TTL is dus de maximale tijd dat het kan duren voordat een record wordt geüpdatet.

WAT ZIJN TXT RECORDS?

Een TXT record is een record gevuld met tekst dat via de server door derden kan worden uitgelezen. Dit wordt veel gebruikt bij vormen van verificatie. Zoals SPF, Google verification, Microsoft verification, etc.

Om een SPF record aan te maken moet u een nieuw record aanmaken.

  • Bij hostname vult u @ in
  • Als type selecteert u TXT
  • Bij adres vult u in : v=spf1 include: “uw mailserver” –all

Uw mailserver kunt u terugvinden in het MX record:

dns-mx-record

Hier is de mailserver mail.werkonline.nu.