Domeinnaam migratie verificatie

In het derde kwartaal van 2017 hebben wij met een e-mailbericht onze klanten geïnformeerd over de migratie van domeinen. De reden voor deze migratie is het terugbrengen van meerdere leveranciers naar één leverancier om het domeinbeheer, en daarmee onze dienstverlening, verder te verbeteren.

Zoals aangekondigd wordt deze migratie in deze zomerperiode door ons afgehandeld en vindt grotendeels geautomatiseerd plaats. Inmiddels zijn de activiteiten gestart en kan het zijn dat u verificatie-e-mails ontvangt van onze leverancier. Wanneer u door ons (KPN Internedservices) bent benaderd over deze migratie dan is de volgende informatie voor u van belang:

Bij een aantal extensies, zoals .com, net, .org, is uw hulp nodig.

Voor de verplaatsing van uw domeinnamen is het nodig om akkoord te gaan met de inmiddels bekende verificatie-e-mails van het overkoepelende orgaan voor domeinregistraties, de ICANN. Ten behoeve hiervan heeft u op 11 juli jl. een e-mail ontvangen van delivery-migrations@internedservices.nl, waarin wordt gevraagd het e-mailadres dat zichtbaar is in de whois te verifiëren.

We willen u vragen dit binnen 7 dagen te doen, zodat wij met de migratie kunnen starten.

Bij extensies waar bovenstaand niet van toepassing is, zal een andere procedure volgen. Hier wordt u apart over bericht.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!