Exporteren in Microsoft Outlook 2010

Stap 1: Start Microsoft Outlook 2010 op.

Ga links bovenin naar ”Bestand”, selecteer de optie ”Openen” en kies vervolgens voor ”Importeren”

Exporteren in Microsoft Outlook 2010

Stap 2: Naar een bestand Exporteren

Kies voor de optie ”Naar een bestand exporteren” en klik op ”Volgende”

Exporteren in Microsoft Outlook 2010

Stap 3: Bestand met persoonlijke mappen

Kies voor de optie ”Bestand met persoonlijke mappen (.pst)” en klik op ”Volgende”

Exporteren in Microsoft Outlook 2010

Stap 4: Selecteer de te exporteren mappen

U kunt hier de te exporteren map selecteren. Als u het postvak bovenin selecteert en de optie ”Inclusief submappen” aanvinkt, worden alle onderliggende mappen ook in de back-up geplaatst. Klik op ”Volgende” als u uw keuze heeft gemaakt.

Exporteren in Microsoft Outlook 2010

Stap 5: Selecteer de opslaglocatie op uw computer

U kunt hier een map selecteren op uw computer waar u de back-up van de mail wilt plaatsen. Tip: Maak van tevoren een map aan op een makkelijk te vinden plaats, bijvoorbeeld uw bureaublad. Zo kunt u de back-up gemakkelijk terugvinden. Klik op ”Voltooien” als u uw keuze heeft gemaakt.

Exporteren in Microsoft Outlook 2010

Stap 6: Afronding

U kunt hier eventueel een wachtwoord op het bestand plaatsen. Klik op ”OK” als u uw keuze heeft gemaakt.

Exporteren in Microsoft Outlook 2010

Gefeliciteerd, uw export is voltooid.