Hoe kan ik een dienst opzeggen?

Als u een dienst niet langer nodig heeft, is het uiteraard mogelijk deze op te zeggen. Hieronder leggen we stapsgewijs uit hoe u zelf de dienst kunt stopzetten.

  1. Log in op mijn.is.nl
  2. Kies voor Producten
  3. Kies de juiste productgroep
  4. Zoek de specifieke dienst en klik er op
  5. Rechtsboven ziet u de knop Niet Verlengen, klik hier op
  6. De autorisatiecode (alleen van toepassing bij domeinen en webhosting) en zowel de verlengingsdatum wordt weergeven. De dienst is op dit moment nog niet opgezegd
  7. Wilt u de domeinnaam opzeggen dan klikt u nogmaals op Niet verlengen. De dienst wordt beëindigd per eerstvolgende verlengingsdatum.

Afhankelijk van een dienst moet u nog een extra handeling uitvoeren. Dat overzicht vindt u op Informatie met betrekking tot opzegging diensten.

Komt u er niet uit of wilt u eerst meer informatie ontvangen, dan kunt u direct contact opnemen via https://mijn.is.nl/support/ of door te bellen met 088-4803000. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden doorgegeven.