Omschakelen POP3 / Hosted Exchange

U kunt uw POP3/Exchange omschakelen in Mijn.is.nl. Om een e-mailaccount om te zetten van POP3 naar Hosted Exchange of vice versa gaat u naar: Producten > Hosted Exchange > [Uw Hosted Exchange account.]

Vervolgens kiest u Gebruikers. Vervolgens klikt u op het potlood-en-papier icoon achter de gebruiker.

Hier kiest u het potlood-en-papier icoon achter Hosted Exchange. Bij Mailbox Type kunt u kiezen of het account alleen POP3 ondersteunt of dat het een volledige Hosted Exchange mailbox betreft.