Welke bestanden staan in mijn back-up veilig gesteld?

U kunt u met Backup Manager in beeld krijgen welke bestanden in backups zijn meegenomen. U ziet daarbij ook in welke backupsessie dat gebeurde. Hiervoor gebruikt u de Backup Manager die op uw werkstation of server geïnstalleerd staat.

Stap 1: Start de Backup Manager.

Online Back-up stap 1

Stap 2: Herstellen

Klik op [Herstellen].

Online Back-up stap 2

Stap 3: Tijdstip selecteren

Selecteer het tijdstip waarop de te raadplegen backupsessie eerder plaats vond.

Online Back-up stap 3

Stap 4: Mappenstructuur gebruiken

Gebruik de getakte mappen- en bestandenstructuur die u op dezelfde beheerpagina kunt uit- en invouwen met de driehoekjes.

Online Back-up stap 4

Stap 5: Bestanden/mappen herstellen

Indien u bestanden en /of mappen wilt herstellen, dan kunt u ze aanvinken opdat u ze door Backup Manager terug laat zetten naar de map die u iets lager in de weergave kunt aanwijzen.

Online Back-up stap 5

Stap 6: Herstellen

Het herstel zal gebeuren nadat u heeft geklikt op de knop [Herstellen].

Online Back-up stap 6