Wat doe ik als mijn mailbox aangeeft dat deze vol is?

U ziet in de webmail ook dat de mailbox qua inhoud de quotum benadert of overschrijdt. Na overschrijding zullen de personen die u een mail proberen te verzenden het bericht krijgen dat het bericht niet afgeleverd kan worden.

Bij POP mail kan dit voorkomen omdat in het lokale mailprogramma ingesteld staat dat de mail niet, na een bepaalde periode of na het ophalen van de mail van de server wordt verwijderd. Hierdoor kan de mailbox vollopen. Het verwijderen van mail in het lokale mailprogramma zal dit niet oplossen. U kunt in het mailprogramma de instelling voor het verwijderen van mail na het ophalen laten gebeuren of de bewaarperiode verkorten.

Om te voorkomen dat de mail niet kan worden afgeleverd omdat de mailbox vol zit kunt u via mijn.is.nl het quotum van de mailbox vergroten.

Via https://owa.werkonline.nu/owa/ kunt u (eventueel) bij een volle mailbox, mailbox mail verwijderen om ruimte te maken. Let hierbij op dat er ook mail kan staan in andere mappen dan de inbox, bijvoorbeeld in de map voor uitgaande mail of in de prullenbak. Na het vrijmaken van voldoende ruimte kunt u weer mail ontvangen.