Wat vul ik in bij Preference?

Deze kan worden weggelaten, behalve bij MX records. Bij MX records kan het nodig zijn meerdere mailservers op te geven die in een bepaalde volgorde worden aangesproken. Hierbij wordt de mailserver met de laagste waarde het eerst aangesproken. Normale en veelgebruikte waarden bij MX-records zijn 10 voor het primaire adres en 20 voor een eventuele back-upserver.