Wijziging Telecomwet

Per 1 oktober 2016 wijzigt de Telecomwet. Indien u een verbinding afneemt bij Internedservices, dan heeft deze wijziging van de wet gevolgen voor uw overeenkomst met Internedservices. Vanaf de vermelde datum zal Internedservices na de initiële contractstermijn uw verbinding alleen nog stilzwijgend verlengen. De opzegtermijn is dan 1 maand.