MVO-beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vormt een integraal onderdeel van de strategie van KPN Internedservices. In het overzicht hieronder staan de MVO-thema’s die Internedservices in de komende tijd verder wil ontwikkelen en als pijler dienen onder onze strategie op het gebied van MVO.

 • Bestuur van de organisatie
 • Mensenrechten
 • Werknemers (arbeidspraktijk) (Arbeidsomstandigheden)
 • Milieu
 • Eerlijk zakendoen
 • Consumentenonderwerpen
 • Maatschappelijke betrokkenheid

Jaarlijks wordt kritisch gekeken naar al onze MVO activiteiten en de wijze waarop we hier aandacht en uitvoering aan gaven. Dit levert de volgende inventarisatie op:

 • We inventariseren en analyseren risico’s gerelateerd aan onze gedragscode en bedrijfswaarden;
 • De markt: we tonen respect en eerlijkheid jegens klanten, medewerkers en leveranciers en betrokkenheid bij de voornaamste belanghebbenden in de digitale economie;
 • Internedservices voert een proactief beleid met betrekking tot reductie van CO2 emissie en doet daarom vooral zaken met datacenters die ISO14001 gecertificeerd zijn, omdat deze de grootste impact hebben op het milieu door het stroomverbruik en daarmee samenhangende CO2-uitstoot (CO2-voetafdruk);
 • We compenseren we de uitstoot van CO2 die onze datacenters produceren middels een internetbos in het Apeldoornse Orderbos. Als een van de eerste Nederlandse internetbedrijven hebben we meerdere hectaren berkenbos geplant om de uitstoot te compenseren.
 • Internedservices is gehuisvest in een modern en energiezuinig kantoor (duurzaam vastgoed) waar we zo veel mogelijk gebruik maken van groen opgewekte stroom. Ons streven is ook hiermee het stroomgebruik binnen onze organisatie zo veel mogelijk terug te dringen en zo onze eigen CO2-uitstoot te beperken;
 • Het HRM-beleid van Internedservices schrijft het gelijkheidsprincipe voor. Medewerkers van Internedservices bekleden hun functie op basis van verdienste, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar etnische afkomst, cultuur, geloof, geslacht en/of andere persoonlijke voorkeuren en opvattingen;
 • Alle medewerkers hebben minimaal eenmaal per jaar een beoordelings- of functioneringsgesprek;
 • Internedservices contracteert minimaal 2 stagiairs of afstudeerders per jaar;
 • We zorgen voor monitoring, bewaking en correcte opvolging van het ziekteverzuim van medewerkers;
 • Om de borging van de MVO-onderwerpen beter te verankeren, is de verantwoordelijkheid voor het behalen van de MVO-doelstellingen in 2015 nadrukkelijker in de lijn belegd;
 • Leveranciers worden zoveel mogelijk gestimuleerd (Supplier Management) te verklaren zich nadrukkelijk te houden aan global citizenship maatregelen die conform de rechten van mens en kind voorschrijven dat kinderen naar school horen te gaan en niet te werk gesteld dienen te worden;
 • We streven minimaal 2 (duurzame) innovaties na door samen te werken met ketenpartners;
 • Internedservices stimuleert klanten, resellers en eindgebruikers proactieve campagnes over MVO te voeren.

Internedservices is continu bezig deze thema’s uit te breiden en nieuwe thema’s toe te voegen.