Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van KPN Internedservices zorgt ervoor dat alles in de organisatie (strategie, beleid en middelen) erop gericht is de doelen te bereiken. Daarbij staan de belangen van onze stakeholders voorop. De leden van de Raad van Bestuur hebben een gedeelde bevoegdheid en verantwoordelijkheid om Internedservices efficiënt en effectief te managen. Zij leggen daarvoor verantwoording af aan de Raad van Commissarissen, alsook tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

De Raad van Bestuur van Internedservices bestaat uit:

  • Jan Willem des Tombe

    JW3

    Voor zijn komst naar Internedservices in 2005 was Jan Willem des Tombe (1968) oprichter en CEO van Tripolis Solutions, een onderneming in SaaS-oplossingen. Daarvoor richtte hij meerdere e-Business-bedrijven op. Zijn carrière startte hij bij ReckittBenckiser, waar hij diverse managementposities bekleedde. De verantwoordelijkheden van Des Tombe in de Raad van Bestuur liggen bij Sales, Marketing, Finance en Legal. Daarnaast leidt hij de fusie- en overnameactiviteiten van Internedservices.

  • Arjan Steevels

    Arjan-3

    Als oprichter van IS Interned Services in 1996 liet Arjan Steevels (1979) zijn onderneming uitgroeien tot grootste onafhankelijke hostingpartij in Nederland. In 2010 fuseerde IS Interned Services met PINS Group, waardoor Internedservices ontstond. Steevels heeft een achtergrond in techniek en operations. Zijn verantwoordelijkheden binnen de Raad van Bestuur zijn Technical Development, Customer Operations en Datacenter & Networking Infrastructure. Tevens geeft hij leiding aan de afdelingen Human Resources en Quality & Control.