Client cases Publieke Sector

De publieke sector is bezig om de transitie naar de cloud te maken. Daar waar de centrale overheid steeds vaker cloudomgevingen centraliseert, besteden decentrale overheden en publiekrechtelijke organisaties steeds meer uit. Het voornemen is om in 2017 zoveel mogelijk cloud based te werken.

Het kunnen ondersteunen van websites, applicaties en infrastructuur (24/7), het ontwikkelen van kennis, het meegaan met cloud innovaties, en het voldoen aan ISO-certificeringen is steeds moeilijker om binnen de eigen organisatie te borgen. Een logische stap is het uitbesteden van de IT en/of cloud infrastructuur bij een externe partner die door de schaalgrootte wel aan deze eisen kan voldoen. Hieronder vind u een aantal organisaties die dit al deden bij KPN Internedservices.

Lees hieronder de cases van een aantal van onze klanten

Meer dan 30000 tevreden klanten gingen u voor

Publieke Sector

  • Provincie Zeeland