Pensioenfonds Horeca & Catering

 • Het Pensioenfonds Horeca & Catering is een bedrijfstakpensioenfonds voor alle werknemers in de horeca en catering. Iedereen die in deze bedrijfstakken werkt en 21 jaar en ouder is bouwt hier pensioen op. Er zijn op dit moment bijna 1,4 miljoen werknemers en oud-werknemers van bijna 36.000 werkgevers aangesloten.

  Het Pensioenfonds, dat ongeveer 130 medewerkers telt, behoort qua omvang tot de tien grootste pensioenfondsen van Nederland. Wat betreft belegd vermogen, ruim 9 miljard euro, behoort het tot de top 30. De ambitie is om tot de beste pensioenfondsen van Nederland te behoren. Bij deze missie horen drie belangrijke kernwoorden: betrouwbaar, efficiënt en klantgericht. Het is geen wonder dat goed functionerende én veilige IT-processen hierbij de rode draad vormen.

 • Logo Pensioenfonds Horeca & Catering

De Business Case

 • Sandor Hofman is Technisch Architect bij het Pensioenfonds en in die rol verantwoordelijk voor alle aspecten van de veranderingen die met techniek te maken hebben.

  “Wanneer business-wensen ten uitvoer worden gebracht is het mijn taak om te bewaken dat alles wat gerealiseerd wordt, voldoet aan de technische eisen die we zelf stellen of die de buitenwereld ons stelt”, aldus Hofman.

 • “De langetermijndoelen die we ons gesteld hebben, zeker op IT-gebied, gaan steeds meer in de richting dat deelnemers en werkgevers de eigen administratie zoveel mogelijk zelf kunnen inzien en uitvoeren, zonder dat er veel handwerk van ons bij komt kijken. Daarom focussen wij op onze portalen, omdat we onze klanten graag willen verleiden om op hun eigen portaal de eigen administratie te voeren. Dat verlaagt de kosten voor hen én voor ons en maakt de doorlooptijden korter en efficiënter. Zo hopen we onze klanten steeds meer tevreden te stellen.”

 • “We vragen ons bij elke vernieuwing af wat voor impact dit op onze risico’s heeft.”

  – Sandor Hofman, Technisch Architect Pensioenfonds Horeca & Catering

 • De Oplossing

  Voor het bereiken van de langetermijndoelen wordt op IT-gebied nauw samengewerkt met KPN Internedservices. “Onze samenwerking begon in 2013”, vertelt Jean-Paul Berkelder, Client Business Manager voor het Pensioenfonds namens Internedservices. “Wij mochten in eerste instantie de portalen inrichten, eerst de werkgeversportalen en daarna de werknemersportalen. Vervolgens wonnen we vorig jaar de aanbesteding voor een nieuw datacenter, dat in de aanvraag de slagader van de automatisering van het Pensioenfonds werd genoemd.

  Deze opdracht werd ons gegund na een Request for Proposal (RfP). Het nieuwe datacenter is afgelopen zomer opgeleverd en draait goed. De portalen worden uiteindelijk in dit nieuwe datacenter ondergebracht.” Hofman: “Bij de aanbesteding hebben we diverse leveranciers verzocht om in te schrijven en dat heeft Internedservices, met name op kostenniveau, heel goed ingevuld.”

  “We hebben gekozen voor een gedeeld beheer; Internedservices beheert de infrastructuur inclusief de hypervisor (tot en met de virtualisatielaag, alles daarboven (besturingssystemen en applicaties) beheren we zelf. Onze portalen die nu als een soort managed services aangeboden worden door Internedservices gaan wij op hetzelfde platform hosten als ons huidige datacenter en daarvoor is capaciteitsuitbreiding nodig.”

 • Het Resultaat

  Berkelder begeleidt het Pensioenfonds bij aanvragen voor nieuwe oplossingen en bekijkt hoe deze vanuit Internedservices het beste kunnen worden onderzocht en ingevuld. “Onze relatie is heel constructief”, geeft hij aan. “Ik zie het als een partnership, we bekijken steeds gezamenlijk hoe we de diverse projecten kunnen invullen. Als er zaken zijn die meer aandacht nodig hebben dan wordt dat heel duidelijk uitgesproken door het Pensioenfonds. Na oplevering van het datacenter zijn er aandachtspunten geweest, daar hebben we veel van geleerd door de juiste mensen uit beide organisaties te koppelen en processen nog beter af te stemmen.”

  Hofman: “In de aanbesteding richting Internedservices is een belangrijk thema geweest dat er veilig omgegaan moet worden met onze gegevens, dat waar nodig gegevens versleuteld worden en dat wij ook van Internedservices zelf verwachten dat zij veilig werken. Ook dat ze veilige datacenters gebruiken en veilig personeel als zij onderaannemers hebben of personeel inhuren.”

  “Er worden vanuit brancheorganisaties hele strenge richtlijnen opgelegd, het Pensioenfonds is zo’n voorbeeld”, geeft Berkelder aan. “Internedservices heeft een aantal van deze klanten in het portfolio. Omdat we beschikken over alle benodigde certificeringen kunnen we volledig aan de specifieke eisen van deze klanten voldoen.”

 • Bekijk andere cases

 • Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

  Bent u enthousiast geworden over deze case en benieuwd hoe we dit voor uw organisatie kunnen realiseren? Mail met onze cloud specialisten of bel naar 088-4803000. U kunt ook onderstaand formulier invullen, dan nemen wij contact met u op.