Handleiding monitoringportal

Doel van deze handleiding

Binnen KPN Internedservices bieden wij onze klanten de mogelijkheid tot online inzage in de belasting van de servers binnen de door hen gehoste omgeving. Deze inzage wordt geboden via een online portal waar bij het mogelijk is om op verschillende manieren de belastinggegevens inzichtelijk te maken. Onze ervaring is dat veel van onze klanten periodiek servicerapportages verlangen, maar dat de behoeften sterk verschillen afhankelijk van de doelstelling van de servicerapportages.

Deze handleiding is bedoeld om de werking van de monitoringportal toe te lichten zodat u maximaal geïnformeerd bent over de prestaties en belasting van uw omgeving en zodat u zoveel mogelijk naar uw eigen behoefte en doelstelling uw service rapportage kunt samenstellen.

De portal

De monitoringportal is bereikbaar via https://isgroup-monitoring.is.nl/ en toont daar na inloggen de klantspecifieke systemen en gegevens. Een voorwaarde om toegang tot deze portal te verkrijgen is dat één van de monitoringdiensten wordt afgenomen. Per organisatie kunnen we één gebruiker aanmaken.

De gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord kunnen worden aangevraagd via een regulier serviceverzoek aan onze Support Desk.

Werking van de portal

Om een optimale werking en gebruiksgemak te behalen adviseren we om Chrome of FireFox te gebruiken wanneer u van onze monitoringportal gebruikmaakt.

Inloggen

Via https://isgroup-monitoring.is.nl/ komt u op een webpagina en ziet u het volgende inlogscherm:

handleiding-monitoringportal-1

Na het inloggen komt u automatisch op de startpagina binnen de monitoringportal. De onderstaande blauwe balk geeft u toegang tot de verschillende pagina’s, inzichten of secties binnen ons monitoringportal. Onder de blauwe balk krijgt u dan de informatie te zien welke bij die pagina hoort.

handleiding-monitoringportal-2

isstatus.nl

De eerste sectie is standaard onze statuspagina. Op deze pagina ziet u meldingen, aankondigingen van onderhoud en werkzaamheden en mochten zich verstoringen voordoen aan één van onderdelen van onze centrale infrastructuur, dan zullen we via deze pagina de communicatie verzorgen.

TIP! Op isstatus.nl kunt u ook uw emailadres achterlaten zodat u, wanneer er werkzaamheden worden aangekondigd of er generieke verstoringen worden gedetecteerd ook per e-mail geïnformeerd wordt. We raden u aan de e-mailadressen achter te laten van de relevante afdelingen of personen binnen uw organisatie.

 

Mijn.is.nl

De tweede sectie of pagina die u ziet in de blauwe menubalk is Mijn.is.nl en geeft u direct de mogelijkheid in te loggen in onze self-service omgeving. Binnen deze omgeving kunt u, na het inloggen met de daarvoor bestemde inloggegevens (deze wijken af van de inloggegevens voor de monitoringportal) inzicht krijgen in uw producten en de specificaties daarvan. U kunt vragen stellen of serviceverzoeken doen en u kunt, mits u rol binnen de self-service omgeving dat toelaat ook uitbreidingen bestellen en uw contactpersonen beheren. Naast deze informatie kunt u heel eenvoudig een supportticket aanmaken en bijhouden.

Ook kunt u binnen deze self-service omgeving een overzicht genereren van de door aangemaakte tickets. Dit zijn zowel de tickets aangemaakt naar aanleiding van uw verzoeken of meldingen als de tickets aangemaakt vanuit monitoring van de omgeving. Hierin vindt u reactietijden en doorlooptijden terug.

Hierdoor heeft u naast de rapportage van de belasting van de servers ook direct toegang tot de rapportage over reactietijden en behaalde oplostijd.

Realtime report

De derde sectie die standaard beschikbaar wordt gesteld is het realtime overzicht. Hier ziet u realtime de belasting van de processor en het geheugen van de verschillende servers binnen uw omgeving. De lijst wordt standaard opgemaakt op basis van de Top 20 servers met de hoogste processorbelasting over de afgelopen 30 minuten. Door te klikken op de titels van de verschillende kolommen kunt u deze weergave aanpassen en sorteren op de overige waarden.

TIP! Bij de meeste overzichten ziet u onderaan het overzicht één van de onderstaande bedieningselementen.
handleiding-monitoringportal-tip-1handleiding-monitoringportal-tip-2Hiermee kunt u de start- en einddatum van het overzicht instellen of u kunt het overzicht instellen op het laatste uur, de laatste 24 uur, de laatste 7 dagen of de laatste 30 dagen. Met de blauwe pijlen verandert u deze selectie mogelijkheden.

Om de minuut wordt de getoonde data bijgewerkt.

De eerste kolom geeft de servernaam weer. De tweede kolom (CPU Usage) geeft als lijngrafiek de processor belasting over de afgelopen 6 uur weer. De derde kolom (CPU Usage) geeft als staafdiagram de gemiddelde processor belasting weer van de afgelopen 30 minuten. De vierde kolom (Memory Usage) geeft het gemiddelde geheugengebruik over de laatste 30 minuten weer.

Let er hierbij op dat u standaard enkel de Top 20 servers ziet. Indien u meer servers binnen uw omgeving heeft toont dit rapport dus niet direct alle servers. Door bijvoorbeeld op de titel van de laatste kolom (Memory Usage) te klikken wordt dit rapport van laag naar hoog gesorteerd op basis van het geheugengebruik en kan u dus andere servers zien. Klikt u nog een keer op de titel van de laatste kolom, dan wordt de sortering omgedraaid en wordt het geheugenverbruik van hoog naar laag getoond.

U kunt ook klikken op de naam van de server. Hierdoor opent er in een nieuw browserscherm een nieuw overzichtsrapport. In dit rapport treft u verder gedetailleerde informatie over de betreffende server. U ziet hier CPU gebruik in een trendgrafiek, CPU User & System, CPU Processor Queue Length, Memory Percent Used, Memory Used Physical & Swap, Memory Used MB en Disk Space Usage. Ook in deze rapportages kunt u onderaan de pagina de gewenste tijdsvakken instellen waardoor alle getoonde data opnieuw geladen zal worden, maar dan voor de geselecteerde periode.

Het is niet alleen mogelijk om op de server naam te klikken. U kunt ook op de verschillende data waarden dubbelklikken. Als u dat doet, opent er een nieuw browserscherm waarin u de trend van die specifieke waarden ziet voor de afgelopen 24 uur. Hier kunt u op inzoomen door met uw muis een selectie te maken binnen de grafiek. Maar ook kunt u voor deze data waarden een afwijkende rapportage periode selecteren zodat u de trend over een langere tijd inzichtelijk kunt maken.

handleiding-monitoringportal-6

Monthly report

Wanneer u in de blauwe balk kiest voor het Monthly Report ziet u een soortgelijk overzicht. Er zijn echter wel belangrijke verschillen. Ten eerste is de laadtijd langer omdat de data van de afgelopen vier weken wordt opgehaald en berekend voordat deze getoond wordt. De eerste kolom geeft weer de servernaam weer, de volgende drie kolommen geven de processor belasting weer met verschillende doorsnijdingen. De eerste kolom met de processor data geeft de trend over de afgelopen vier weken weer. De tweede kolom met de processor data geeft de gemiddelde processor belasting over de afgelopen vier weken weeer. De derde kolom geeft maximale processor belasting weer die over de afgelopen vier weken is behaald. De vierde kolom met processor data geeft in kleur codering aan of de processor belasting mogelijk aandacht nodig heeft op basis van het maximum behaald over de afgelopen vier weken. De rechter drie kolommen tonen op een gelijke manier het geheugengebruik over de afgelopen vier weken.

TIP! Bij alle overzichten ziet u rechtsboven, maar wel onder de blauwe balk onderstaande iconen weergegeven.
handleiding-monitoringportal-tip-3
Het meeste linker icoon geeft de naam weer van het rapport dat u bekijkt, het acrobat pdf-icoon stelt u in staat het overzicht te exporteren als een pdf bestand. De groen pijltjes die een circel vormen verversen de getoonde data en via het map icoon kunt u er voor kiezen een ander rapport te openen. Zo kunt u kiezen om niet de standaard Top 20 rapportage te zien, maar bijvoorbeeld de Top 50. U dient wel rekening te houden met de langere laadtijd wanneer u data over een langere periode in het overzicht wilt tonen.

Ook in dit rapport kunt u op de servernaam klikken of op één van de datawaarden dubbelklikken om in een nieuwe browersvenster deze waarden beter te kunnen bekijken.

Onder het overzicht met daarin de processorbelasting en het geheugengebruik ziet u ook het overzicht met de verschillende harde schijven en het percentage dat daarvan in gebruik is. Hierdoor kunt u in één oogopslag zien welke schijven bijna vol raken en waar toch een opruimactie of uitbreiding noodzakelijk wordt.

Change password

De laatste sectie is een pagina waarin u uw wachtwoord kunt aanpassen. Wanneer u van ons uw inloggegevens ontvangt, raden we u altijd aan het wachtwoord direct na de eerste inlog aan te passen naar een nieuw wachtwoord. Na uw ‘oude’ wachtwoord kunt u uw nieuwe wachtwoord invullen. Dit vult u dan nog een keer in ter bevestiging, waarna u via de knop ‘Change Password’ uw wachtwoord aanpast.

Beschikbaarheid en fair use

Het ontsluiten van deze statistieken zien we als een extra service aan onze klanten. We gaan er daarbij van uit dat alle klanten en hun gebruikers deze functionaliteit correct en verantwoordelijk gebruiken. Hierbij gaan we er van uit dat u verantwoordelijk met de inloggegevens omgaat, maar ook de data die getoond wordt zorgvuldig wordt geïnterpreteerd. Ons monitoring- en alertingsysteem die verantwoordelijk is voor de borging van de beschikbaarheid van uw systemen gebruikt afwijkende en veelal dynamische tresholds.

Indien u opvallende zaken ziet in één van de rapportages, dan kunt u deze melden via een serviceverzoek supportticket. Onze engineers zullen dan onderzoek verrichten en afhankelijk van de bevindingen, de frequentie van deze serviceverzoeken en het niveau van onderzoek dat daarmee gemoeid is kunnen de uren die bij deze onderzoeken komen kijken als service uren in rekening worden gebracht.

Vanzelfsprekend streven wij naar een maximaal gebruiksgemak. Voor de beschikbaarheid van deze monitoringportal geven wij echter geen garanties af.

Er zal periodiek onderhoud worden verricht aan deze online omgeving. Dit zullen we zoveel mogelijk in de avonduren uitvoeren om daarmee de impact voor de gebruikers te minimaliseren.